شهرخبر

تصویری دردآور از حال و هوای کودکان در غزه

تصویری دردآور از حال و هوای کودکان در غزه

شمار شهدای فلسطینی به ۱۳ نفر و تعداد مجروحان به ۹۰ نفر افزایش یافته است.