شهرخبر

ظهر عاشورا در دوران قاجار + عکس

ظهر عاشورا در دوران قاجار + عکس

ظهر عاشورا در دوران قاجار که آنتوان سوروگین آن را عکاسی کرده است.