شهرخبر

فرودگاه بن گوریون از ترس حملات مقاومت خالی شد + عکس

فرودگاه بن گوریون از ترس حملات مقاومت خالی شد + عکس

فرودگاه بن گوریون در سرزمین های اشغالی از ترس حملات نیروهای مقاومت فلسطینی تمامی پروازهای خود را کنسل کرد و فرودگاه به حالت تعطیل درآمد.