شهرخبر

استخدام کارشناس بازاریابی در حوزه ساخت و ساز و معماری با حقوق ثابت و درصد

استخدام توسعه مسکن شهرتوسعه مسکن شهر در استان مازندران، شهر بابل جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان مازندران استخدام می‌نماید

اي-استخدام