شهرخبر

استخدام کمک حسابدار با بیمه در یک فروشگاه در شهر سنندج

یک فروشگاه معتبر در استان کردستان، شهر سنندج جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ کردستان استخدام می‌نماید.

اي-استخدام