شهرخبر

عکس/ ظاهرشدن سیاه چاله بزرگ در شیلی

ظاهرشدن سیاه چاله بزرگ مرموز در بیابان های شیلی

ظاهرشدن یک سیاه چاله بزرگ عمیق در بیابان های شیلی موجب حیرت مقامات محلی شده است.