شهرخبر

مهار آتش سوزی در نزدیکی سواحل بوسنی + عکس

مهار آتش سوزی در نزدیکی سواحل بوسنی + عکس

مهار آتش سوزی در نزدیکی سواحل آدریاتیک بوسنی پس از سه ماه.