شهرخبر

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ 15 مرداد ماه 1401

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ 15 مرداد ماه 1401

شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش بهداشت نیوز، طبق گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، وضعیت شاخص آلودگی هوا در 8 کلانشهر در تاریخ 15مرداد ماه1401 به شرح زیر است:

شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس برای عامل ازن (AQI=122)
شهر تبریز در وضعیت قابل قبول برای عامل  ازن  (AQI=55)
شهر اصفهان در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=81)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول برای عامل ازن (AQI=92)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=56)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم  برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=157)
شهر شیراز
شهر اراک در وضعیت قابل قبول برای عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=87)