شهرخبر

فیلم نوشت؛

هدف قیام حسینی

هدف قیام حسینی

سخنان رهبر انقلاب در خصوص اهداف قیام حسینی را مشاهده می‌کنید.