شهرخبر

ببینید | فیلم‌ دیگری از برخورد مرگبار صاعقه در نزدیکی کاخ سفید

ببینید | فیلم‌ دیگری از برخورد مرگبار صاعقه در نزدیکی کاخ سفید

ویدیویی دیگری ببینید از صاعقه‌ای در نزدیکی کاخ سفید که منجر به مرگ چهار نفر شده است. منبع: چندثانیه

۶۹۲۶۵