شهرخبر

عزاداری شب هشتم محرم در کرمانشاه

عزاداری شب هشتم محرم در هییت شاهزاده علی اکبر شهر کرمانشاه برگزار شد.

عزاداری شب هشتم محرم در کرمانشاه

خبرگزاری تسنیم