شهرخبر

خانه های حسینی - گرگان

پرچم و بیرق های حسینی هرسال با رسیدن ماه محرم و رونق مجالس عزاداری و روضه خوانی خانگی سردر منازل نصب می شود.

خانه های حسینی - گرگان

خبرگزاری تسنیم