شهرخبر

آقای پیشکسوت که از ملی پوشان انتقاد می کنی؛ خودت مسولیت هر ۳ شکست تیم ملی در جام جهانی را گردن می گیری؟

پیشکسوت اگر واقعا پیشکسوت باشد می داند که برد در فوتبال هزار صاحب دارد اما شکست مال یتیم هاست؛ چه کسی در فوتبال ایران باخت را به گردن می گیرد؟

تیم ملی فوتبال ایران

آرتین زهرابی؛ استوری ملی پوشان ایران درباره وقایع فوتبال ما و آنچه در حال حاضر مشاهده می کنید با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.

این استوری مشترک که خیلی ها طبق قوانین اینستاگرام تا ۲۴ ساعت پای آن ایستادند و برخی نیز ترجیح دادند خلق الساعه وار، آن را پاک کنند انتقادهایی را در پی داشته؛ از جمله اینکه تعدادی از پیشکسوتان به ناشران این استوری تاخته اند! آنها می گویند انتخابات فدراسیون فوتبال و سایر مسائل، به ملی پوشان ایران چه ربطی دارد؟ افراد دیگری ادعا می کنند باید با خاطیان و آنهایی که برای فدراسیون خط و نشان کشیدند، برخورد شدید کرد.

سوال اما در این زمینه کم نیست. نخست اینکه چه چیزی در این این فوتبال سر جای خودش است که از بازیکنان تیم ملی توقع دارید به وظایف خودشان رسیدگی کنند؟

 مگر این فدراسیون بلاتکلیف به وظایفش در قبال تیم ملی عمل کرد؟

مگر بازی تدارکاتی و اقدامات مناسبی برای آمادگی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ در دستور کار قرار گرفت؟

مگر در فدراسیون فوتبال، کسی دلش به حال این تیم سوخت؟

مگر سرمربی تیم ملی که در کمیته فنی همین فدراسیون برکنار نشد و هیئت رئیسه این تصمیم را وتو نکرد و نیمکت مربیگری تیم ملی تبدیل به یک بازیچه محض نشد؟

مگر مدیری پیدا شد تا تیم ملی را از این مهلکه نجات بدهد؟

انتخابات فدراسیون فوتبال به بازیکنان تیم ملی مربوط نیست؟ خیلی خب مربوط نیست اما خیلی چیزها هم به پیشکسوتان فوتبال ایران مربوط نیست؛ شما چرا به صورت ویژه در همه چیز دخالت می کنید؟ شما که بعضا متخصص باندبازی در تیم ملی بوده اید، سرمربی تیمتان را خراب کرده اید، کل تیم را به هم ریخته اید و ... چرا امروز متوجه مسولیت بزرگ بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ نیستید؟

سرمربی تیم که باید فداکاری می کرد و بابت شرایط آماده سازی تیم ملی توپ و تشر می زد فقط سکوت کرد. مدیرانی که وظیفه داشتند برای تیم ملی در جام جهانی برنامه ریزی می کردند، غرق در تحوالات داخلی فوتبال شدند و همه چیز را فراموش کردند. حالا اگر اگر هر ۳ بازی خود را در جام جهانی ببازیم و مقابل انگلیس، آمریکا و ولز گلباران شویم چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ فدراسیون فوتبال یا اسکوچیچ؛ کدامیک زیر بار شکست می روند؟

پیشکسوت اگر واقعا پیشکسوت باشد می داند که برد در فوتبال هزار صاحب دارد اما شکست مال یتیم هاست؛ چه کسی در فوتبال ایران باخت را به گردن می گیرد؟ مهمترین دغدغه ملی پوشان ایران همین ۳ بازی مهم و سرنوشت ساز در جام جهانی است؛ آنها در دل تیم هستند و می دانند چه فاجعه ای در انتظارشان است. در روزهایی که همه یا خواب هستند یا خودشان را به خواب زده اند، بیداری و هوشیاری بزرگان تیم ملی تا این اندازه برای بعضی ها مزاحمت ایجاد کرده است؟

واقعا که جل الخالق...