شهرخبر

همخوانی سید مجید بنی فاطمه با مداح پاکستانی در برنامه حسینیه معلی

همخوانی سید مجید بنی فاطمه با مداح پاکستانی در برنامه حسینیه معلی

مداحی سید مجید بنی فاطمه با مداح پاکستانی در برنامه حسینیه معلی را در این فیلم مشاهده می کنید.