شهرخبر

دختر اسرائیلی که در حمله دیشب اسرائیل به غزه کشته شد + عکس

دختر اسرائیلی که در حمله دیشب اسرائیل به غزه کشته شد + عکس

آلا دختر خردسالی که در حمله دیشب ارتش اسرائیل به غزه کشته شد .