شهرخبر

پنجره مهر؛

مراسم «دمام زنی» جوانان فومنی در شب هشتم محرم

مراسم «دمام زنی» جوانان فومنی در شب هشتم محرم

فومن- مراسم «دمام زنی» جوانان فومنی همزمان با شب هشتم محرم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جوانان فومنی همزمان با شب هشتم محرم مراسم دمام زنی را در میدان اصلی این شهر انجام دادند.