گزارش اکوایران درباره استان هایی که تورم خوراکی بیشتری دارند را در لینک زیر بخوانید:
 


انفجار تورمی در 10 استان کشور