شهرخبر

مریم داورنیا

عزادارای عشایر کرمانج خراسان شمالی

عشایر کرمانج خراسان شمالی هر ساله در ماه محرم عزاداری سنتی خود را در منطقه قُره میدان شهرستان مانه و سملقان برگزار می‌کنند.

همه مردان عشایر از پیر و جوان و کودک گرفته، دور علم جمع می‌شوند و با سینه‌زنی ارادت خود را به امام حسین و یارانش نشان می‌دهند.

برچسب‌ها