گزارش اکوایران درباره تورم کالاهای اساسی در ماه اخیر را در لینک زیر بخوانید:
 


تورم کالاهای اساسی در تیر 1401؛ روغن در یکسال 4.3 برابر شد