شهرخبر

نمای سرداب مطهر امامزاده داوود که از گل و لای انباشته شده + عکس

نمای سرداب مطهر امامزاده داوود که از گل و لای انباشته شده + عکس

نمای سرداب مطهر امامزاده داوودالحسنی(ع) که از گل و لای انباشته شده و در حال تخلیه می باشد.