شهرخبر

خدیجه نادری

عزاداری در گذر چهارباغ اصفهان

عزاداری سالار شهیدان هر روز در دهه اول محرم توسط جوانان هیئت حیدریون در گذر چهارباغ عباسی اصفهان برگزار می شود.

عزاداری سالار شهیدان هر روز در دهه اول محرم توسط جوانان هیئت حیدریون در گذر چهارباغ عباسی اصفهان برگزار می‌شود.

برچسب‌ها