در سال‌های اخیر بسیاری درباره اینکه آیا کنکور ماموریت خود را به درستی ایفا کرده است یا نه ان‌قولت‌هایی وارد کردند و خواستار تغییر آن شدند.

در نهایت تیرماه امسال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور ابلاغ شد.

مصوبه‌ای که وزن بیشتری به امتحانات نهایی داد و از وزن امتحان کنکور کم کرد. مصوبه مخالفانی داشت، احمد توکلی، سیاستمدار اصولگرا در نامه‌ای آن را فاقد عدالت آموزشی خواند. این مصوبه تازه و به عبارت دیگر شکل تازه برگزاری کنکور اما چه ویژگی‌هایی دارد و آیا همان‌قدری فاقد عدالت آموزشی است که سیاستمداران می‌گویند؟

محمد وصال، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.