سروش محلاتی : کدام فقیهی فتوا داده عکس روی سنگ قبر باید محجبه باشد؟ / بخشی از نهی از منکرهای امروز، مصداق منکر است.