شهرخبر

ببینید | بی تابی مادری که فرزندش گرفتار سیل ویرانگر فیروزکوه شد

ببینید | بی تابی مادری که فرزندش گرفتار سیل ویرانگر فیروزکوه شد

صحبت های خانواده سیل زده ای که فرزندشان در سیل فیروزکوه مفقود شده را بشنوید.

264 262