شهرخبر

بهنام یوسفی

نذرواره ۷۲ دیگ به نیت ۷۲ تن

نذرواره همزمان با سراسر کشور به نیت ۷۲ تن کربلا ، ۷۲ دیگ نذری که به اسم خود شهیدان کربلا می باشد طبخ شده و بین نیازمندان پخش خواهد شد.

در دهه اول محرم، روز هفتم محرم به نیت ۷۲ تن شهیدان کربلا، ۷۲ دیگ نذری طبخ شده و فقط بین محرومین تقسیم خواهد شد.

این نذرواره اولین بار در اراک اجرا شد.

برچسب‌ها