شهرخبر

 نصب تابلوی یادبود بزرگ علوی در برلین + عکس

 نصب تابلوی یادبود بزرگ علوی در برلین + عکس

روز گذشته در محله‌ فردریشزهاین برلین، از لوح یادبود بزرگ علوی (١٣٧۵-١٢٨٣) در خانه‌ای که ۴٠ سال ساکن آن بود، در خیابان Frankfurter Allee 2 پرده‌برداری شد.

بزرگ علوی یکی از بنیانگذاران ایران‌شناسی در دانشگاه هومبولت برلین و صاحب کرسی ایران‌شناسی بین سالهای ۶٩-١٩۵٩ بود.

بر روی نوشته این تابلو از بزرگ علوی به عنوان یکی از "پدران ادبیات مدرن فارسی" یاد شده است.

نصب لوح یادبود برلین Berliner Gedenktafel از سوی انجمن موزه فاشیسم و مقاومت Aktives Museum  Faschismus und Widerstand پیشنهاد و بررسی می‌شود و شهرداری برلین آن را پشتیبانی مالی می‌کند.