علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، ضمن تحلیلی مفصل توضیح می‌دهد که فدرال رزرو از چه مسیری می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند.