شهرخبر

بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های اروپایی:

٧٢ساعت برای شکست مذاکرات یا احیای برجام فرصت وجود دارد

بلومبرگ نوشت: دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ٧٢ساعت برای شکست مذاکرات یا احیای برجام فرصت وجود دارد.

اعتمادآنلاین|

بلومبرگ نوشت: دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ٧٢ساعت برای شکست مذاکرات یا احیای برجام فرصت وجود دارد.

دیپلمات‌های اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش می‌گویند:فاصله میان ایران و آمریکا در مذاکرات- از زمان برگزاری آخرین دور در وین- بیشتر شده و اگر قرار باشد توافقی حاصل شود یا ظرف سه روز آینده خواهد بود یا دیگر توافق بر سر احیای برجام حاصل نخواهد شد.