شهرخبر

تکیه تسنیم | شعرخوانی حمید برقعی در رثای حضرت علی اصغر(ع)

شعرخوانی حمید برقعی در رثای حضرت علی اصغر(ع) را مشاهده می‌کنید.

تکیه تسنیم | شعرخوانی حمید برقعی در رثای حضرت علی اصغر(ع)

خبرگزاری تسنیم