شهرخبر

دبیرکل سازمان ملل: از طمع شرکتهای نفت و گاز مالیات بگیرید

دبیرکل سازمان ملل: از طمع شرکتهای نفت و گاز مالیات بگیرید

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: ازدولت ها میخواهم همه شرکت های نفتی و گازی که سودهای هنگفت به جیب می‌زنند و از بحران انرژی سوءاستفاده می‌کنند مالیات هایسنگین بگیرند.

به گزارش خبرگزاری برنا، بزرگترین شرکتهای نفتی آمریکا شامل اکسون موبیل و شورون، شرکت انگلیسی شل و توتال انرژیز فرانسه مجموعا ۵۱ میلیارد دلار سود در سه ماهه گذشته داشته اند که دو برابر سود این شرکتها در مدت مشابه سال گذشته بوده است.

 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: این اخلاقی نیست که شرکتهای نفت و گاز از بحران انرژی به زیان فقیرترین مردم و جوامع و به بهای گزاف برای اقلیم، سودهای کلان به جیب بزنند.

گوترش ادامه داد: من از همه دولتها می خواهم از این سودهای هنگفت مالیات بگیرند و درآمدهای مالیاتی را برای حمایت از افراد آسیب پذیر در این شرایط دشوار استفاده کنند. و از مردم در هر جایی می خواهم این پیام روشن را به صنعت سوخت فسیلی و حامیان مالی آنها بفرستند که طمع زننده آنها، فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد را آزار می دهد و در عین حال، تنها خانه مشترک ما را نابود می کند.

سیاستمداران و مدافعان مصرف کنندگان از شرکتهای نفتی برای بهره برداری از کمبود عرضه جهانی انرژی و کسب سودهای کلان، انتقاد کرده اند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ژوئن گفته بود اکسون و شرکتهای دیگر در زمانی که قیمتهای سوخت مصرفی به رکورد بالایی افزایش پیدا کرده اند، بیشتر از خدا پول درمی آورند.

انگلیس مالیات ۲۵ درصدی بر سود تولیدکنندگان نفت و گاز در دریای شمال را تصویب کرده است و قانونگذاران آمریکایی سرگرم بحث درباره ایده مشابهی هستند.

انتهای پیام