شهرخبر
گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ دلار ، طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ / عقب نشینی قیمت سکه و طلا

کدخبر: 512857
اقتصادنیوز : بازار امروز شاهد عقب نشینی قیمت طلا 18 عیار و قیمت سکه بود.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت طلا 18 عیار  و قیمت طلا عقب نشینی کرد اما قیمت دلار اندکی رشد کرد. 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۵ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و پنج )دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۵ ۱۴ ۰.۷۸ 12:00
۱,۷۶۱ -۱۵.۵۰ -۰.۸۹ روز قبل
۱,۷۷۶ ۵.۴۰ ۰.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۵۵,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۵,۰۰۰ -۴,۶۰۰.۰۰ -۰.۳۳  11:19
۱,۳۵۹,۶۰۰ -۱۰,۴۰۰.۰۰ -۰.۷۷ روز قبل
۱,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵,۸۷۳,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۳۱,۱۷۰ (سی و یک هزار و یکصد و هفتاد ) تومان به ۳۱,۲۴۰ (سی و یک هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۲۴۰ ۷۰ ۰.۲۲ 11:41
۳۱,۱۷۰ -۵۰۰.۰۰ -۱.۶۱ روز قبل
۳۱,۶۷۰ ۲۰ ۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۸۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان معامله شد . 

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۸۰ -۱.۰۰ -۰.۰۱ 11:19
۲۷,۷۸۱ ۲۵ ۰.۰۸ روز قبل
۲۷,۷۵۶ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۴,۷۶۶,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۷۶۶,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۶  11:20
۱۴,۷۹۱,۰۰۰ -۸۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۹ روز قبل
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه  به ۸,۱۸۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۸۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ 11:21
۸,۱۸۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۲ روز قبل
۸,۲۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه  به ۵,۱۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۳,۰۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهل هزار) تومان مبادله شد .