شهرخبر

تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار

تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار

تهران- ایرنا- تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم که ۵ مردادماه توسط هیات وزیران و بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران تصویب شده بود، اعلام شد. 

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۵/ ۵/ ۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵/۲ مورخ ۱۸/ ۱/ ۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد.

با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر تعدیل می‌شود:

* حدنصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده ۱۰۳ قانون ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* حدنصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده ۱۰۳ قانون ‌۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ تبصره ماده ۱۳۰ قانون ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…) ماده ۱۳۱قانون ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…) ماده ۱۳۱قانون ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده ۱۳۲قانون  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول تبصره۳ ماده ۱۴۷قانون ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند۱۰ ماده ۱۴۸ قانون ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

* ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ماده ۲۰۲ قانون ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده ۲۰۲ قانون ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

* ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده ۲۰۲ قانون ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.