قتل کشتی گیر جوان در عالم مستی / جوان ورزشکار با 2 ضربه قمه کشته شد + عکس

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از 17 مهرماه سال ۱۴۰۰ به دنبال زخمی شدن پسر 22 ساله به نام امیر حسین مقابل خانه ای در امیرآباد ورامین آغاز شد. امیرحسین که از ناحیه سر و سفید ران چاقو خورده بود به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد .

پدر وی به ماموران پلیس گفت :پسرم  که کشتی گیر بود از مدتی قبل  در شرکت نصب داربست مردی به نام حامد مشغول به کار شده بود. برادر حامد به نام حمید مدتی است با پسرم درگیر است .پسرم همیشه از بدرفتاری های حمید گلایه می کرد.آنها حقوق پسرم را سر وقت نمی دادند ولی چون پسرم ورزشکار بود و نمی خواست از من پول بگیرد به کار در شرکت ادامه داد. آخرین بار هم حمید مقابل خانه مان آمد و شروع به فحاشی کرد . من وقتی مقابل در رفتم که حمید با چاقو پسرم را زخمی کرده و گریخته بود.

 با اطلاعاتی که مرد میانسال به پلیس داده بود مأموران به ردیابی حمید پرداختند .اما وی به محل نامعلومی گریخته بود .

ماموران برادر وی را  که صاحبکار قربانی بود تحت بازجویی قرار دادند.

 حامد در بازجویی ها گفت: امیرحسین مدتی بود در شرکت مشغول به کار شده  بود .برادرم بیشتر اوقات که آنجا  می‌آمد با امیرحسین کل کل می کرد. من چند بار به آنها تذکر داده بودم .اما نمیدانم چطور شد که برادرم دست به قتل زد.

 ماموران به ردیابی متهم فراری پرداختند و پس از دو هفته  رد وی را در قم یافتند. به این ترتیب حامد 24سال بازداشت شد و به درگیری خونین اعتراف کرد.

متهم2

 وی در بازجویی ها گفت: امیرحسین کارگر برادرم بود .چند بار که به مغازه برادرم رفته بودم با هم درگیر شده بودیم. آخرین بار به او فحش ناموسی دادم .او هم قهر کرد و از مغازه بیرون رفت .دوستم که در مغازه بود مرا آرام کرد و از من خواست تا او را با موتورم به خانه‌شان برسانم. بعد از اینکه دوستم را به خانه شان رساندم  بار دیگر به یاد رفتارهای امیرحسین افتادم .من آن روز مشروب خورده بودم و حال طبیعی نداشتم. به همین خاطر تصمیم گرفتم مقابل خانه پدری امیرحسین بروم و  او را گوشمالی دهم تا بار دیگر با من کل کل نکند.

 وی در تشریح جزئیات جنایت گفت: من که حال طبیعی نداشتم مقابل خانه پدری امیرحسین رفتم و از او خواستم مقابل در بیاید. آنجا با هم درگیر شدیم و من با چاقویی که همراه  داشتم به او زدم. من قصد کشتن او را نداشتم و یک ضربه به پای او زدم. اما ضربه به سفید ران او برخورد کرده و موجب مرگ او  شده بود. من از این ماجرا پشیمان هستم. باور کنید  تحت تاثیر مصرف مشروب دست به این کار زدم و حتی چیز زیادی از ماجرا به خاطر ندارم.

 به دنبال اعتراف های پسر جوان و بازسازی صحنه جرم برای وی  کیفرخواست صادر و پرونده اش برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا وی از خود دفاع کند.

در دادگاه قتل پسر کشتی گیر چه گذشت؟

در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی در جایگاه ویژه ایستادند و درخواست قصاص را مطرح کردند .

مادر وی در حالی که اشک می ریخت گفت :پسرم کشتی گیر بود. چند بار با متهم درگیر شده و او را زمین زده بود. به همین خاطر او کینه پسرم را به دل گرفت و به قصد انتقام گیری مقابل خانه مان آمد و  با دو ضربه قمه پسرم را بی رحمانه کشت . من به هیچ قیمتی حاضر به گذشت نیستم .

سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :من آن روز همراه امیرحسین و سایر دوستانم مقدار زیادی مشروب خورده بودم. به همین خاطر حالت طبیعی نداشتم و چیز زیادی از ماجرا به خاطر ندارم .من حتی نمی دانم چه موقع با امیرحسین درگیر شدم .

قاضی پرسید :چرا مقابل خانه آنها رفته بودی ؟

که متهم پاسخ داد: من چیزی از ماجرا به خاطر ندارم. شاید مقابل خانه امیرحسین رفته بودم تا موتورش را از او بگیرم.

 وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت :باور کنید من هیچ مشکلی با امیرحسین نداشتم .من و برادرم با او دوست بودیم. حتی من چند بار او را نصیحت کردم و وقتی فهمیدم قصد ازدواج با دختری را دارد که او را می شناختم،به او گفتم دختر مناسبی نیست و بهتر است به رابطه اش پایان دهد.

 وی ادامه داد: پزشکی قانونی اعلام کرده یک ضربه قمه به سر و یک ضربه به پای امیرحسین خورده است .اما من آن روز فقط یک چاقو همراه داشتم .ممکن است بود با یکنفر دیگر درگیر شده و قمه خورده باشد .

با پایان دفاعیات متهم قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.