شهرخبر

تماس یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال با برانکو: رئیس شوم، تو سرمربی تیم ملی در جام جهانی خواهی شد!

هرچند هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس ازحواشی اخیر حکم به ابقای دراگان اسکوچیچ داد اما این همه ماجرا نیست!

تماس یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال با برانکو: رئیس شوم، تو سرمربی تیم ملی در جام جهانی خواهی شد!

خبرورزشی- در همین راستا شنیدیم یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال که رابطه خوبی با برانکو داشته و در گذشته هم تلاش کرده بود او را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب کند به تازگی با او تماس گرفته است.

ظاهرا این نامزد ریاست فدراسیون فوتبال به برانکو وعده داده است که درصورت انتخاب به عنوان رئیس، او را عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی خواهد کرد.

گویا طرف به برانکو گفته است حتی اگر او قبول نکند جانشین هموطن خودش شود یکی دیگر را انتخاب خواهد کرد چرا که برکناری دراگان اسکوچیچ برنامه اصلی او پس از پیروزی در انتخابات فدراسیون فوتبال است!