شهرخبر

رشیدلمیر رییس انجمن کشتی پهلوانی شد

رشیدلمیر رییس انجمن کشتی پهلوانی شد

با حکم رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، رشیدلمیر، رییس انجمن کشتی پهلوانی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، طی حکمی از سوی مهرعلی باران چشمه، امین رشیدلمیر به عنوان رییس انجمن کشتی پهلوانی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب گردید. 

در حکم باران چشمه خطاب به رشیدلمیر آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی در رشته کشتی پهلوانی، بموجب این حکم از تاریخ 11 مردادماه 1401 به عنوان رییس انجمن کشتی پهلوانی این فدراسیون منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود کشور، در راستای اهداف و برنامه های این فدراسیون برای توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی با تدوین برنامه های هدفمند اقدامات بایسته را بعمل آورند.

در همین راستا باران چشمه از حمید یاری رییس پیشین انجمن کشتی پهلوانی کشور که بیش از یک سال مسوولیت این انجمن را بعهده داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام