شهرخبر

تصویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از کهکشان چرخ گاری + عکس

تصویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از کهکشان چرخ گاری + عکس

تصویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از کهکشان چرخ گاری که حدود 500 میلیون سال نوری از کره زمین فاصله دارد.عکس اول داده های ترکیبی از دو سنسور جیمز وب یعنی NIRCam و MIRI است. عکس دوم فقط اطلاعات گرفته شده از سنسور NIRCam را نشون می‌دهد.