شهرخبر

حقوق بازنشستگان دست یک گروه ۸ نفره افتاد

بعد از اعتراض ها و جنجال های بسیار درباره میزان حقوق بازنشستگان، دولت بالاخره دستور داد تا هشت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان تصمیم گیری کنند.

حقوق بازنشستگان دست یک گروه ۸ نفره افتاد

به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارتند از : احمد خانی نوذری (دبیر هیات امنا سازمان تامین اجتماعی)، احسان خاندوزی، اولیاء علی بیگی، حمیدرضا سیفی، سیدمحمد یاراحمدیان، مجید دوستعلی، علی اصغر بیات و مسعود میرکاظمی.