شهرخبر

کاپ قهرمانی جام جهانی بدون کاکا و کاسیاس به ایران می آید!

کاپ قهرمانی جام جهانی بدون کاکا و کاسیاس به ایران می آید!

کاپ قهرمانی جام جهانی در شهریورماه بدون کاکا و کاسیاس به ایران می آید.

همانطور که می دانید کاپ قهرمانی جام جهانی قبل آغاز بازی ها در کشور قطر، به کشورهای حاضر در جام جهانی می رود و البته این کاپ قهرمانی را ستارگان بزرگ جهان به کشورهای مختلف می برند.

قرار بود کاکا و کاسیاس هم با کاپ قهرمانی جام جهانی در شهریورماه به ایران بیایند ولی چندی پیش گفته شد اصلا کاپ قهرمانی جام جهانی به ایران نخواهد آمد.

حالا خبر رسیده کاپ قهرمانی جام جهانی در شهریورماه به ایران می آید اما بدون کاکا و کاسیاس!

256 251