بسیاری در روزهای اخیر پرسیده‌اند که آیا این سیل نتیجه تغییرات اقلیم بود یا یک فرآیند طبیعی محسوب می‌شد؟ اویس ترابی، هیدرولوژیست و رییس اندیشکده زیست پذیری شهری در گفت‌وگو با اکو ایران با تاکید بر اینکه سیل تهران نادر نبود توضیحاتی درباره نحوه ایجاد این سیل و عوارض آن داده است.