شهرخبر
اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای همسایه و مسلمان برگزار می‌شود

با امضای معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر صدور مجوز برگزاری اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای همسایه و مسلمان برای مقابله با پدیده گرد و غبار ابلاغ شد.

 هیات وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با صدور مجوز برای برگزاری اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای همسایه و مسلمان با موضوع اصلی اقدام مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

این تصمیم با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ارتقای همکاری های دوجانبه و چند جانبه و نیز معضلات محیط زیستی کشور از جمله گرد و غبار و همچنین دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر تقویت دیپلماسی محیط زیست کشور برای چالش های فرامرزی این حوزه، اتخاذ شد.