تکلیف حضور گزینه استقلال در تیم جدید مشخص شد ؛ آینده ستاره استقلالی در هاله‌ای از ابهام