شهرخبر
گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ دلار ، طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ / عقب نشینی طلا و دلار

کدخبر: 512092
اقتصادنیوز : بازار امروز شاهد عقب نشینی قیمت طلا 18 هیار و قیمت دلار بود . قیمت سکه هم اندکی بالا رفت.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار عقب نشینی کرد اما قیمت دلرا اندکی بالا رفت. 


در اکو ایران ببینید ؛ 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۱,۷۶۷ (یک هزار و هفتصد و شصت و هفت ) به ۱,۷۶۱ (یک هزار و هفتصد و شصت و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۱ -۵.۲۰ -۰.۲۹  09:00
۱,۷۶۷ ۲.۵۰ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۱,۷۶۴ ۱۲ ۰.۶۹ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۴ درصدی، از ۱,۳۶۶,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد ) تومان به ۱,۳۶۱,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۱,۶۰۰ -۴,۷۰۰.۰۰ -۰.۳۴  11:28
۱,۳۶۶,۳۰۰ -۱۰,۴۰۰.۰۰ -۰.۷۷ روز قبل
۱,۳۷۶,۷۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۰.۹۲ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

 

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۵,۹۲۲,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و بیست و دو هزار) تومان به ۵,۹۰۴,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و چهار هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار

قیمت دلار در بازار ، امروز - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۱ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۴۷ درصدی به ۳۱,۷۲۰ (سی و یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۷۲۰ -۱۵۰.۰۰ -۰.۴۷ 11:45
۳۱,۸۷۰ -۵۰.۰۰ -۰.۱۶ روز قبل
۳۱,۹۲۰ ۹۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۲۹ (بیست و هفت هزار و هفتصد و بیست و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۲۹ ۲۶ ۰.۰۹ 11:23
۲۷,۷۰۳ ۱۶ ۰.۰۵ روز قبل
۲۷,۶۸۷ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

 

درهم امارات (حواله)، امروز به ۸,۷۱۰ (هشت هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۷۱۰ -۵۰.۰۰ -۰.۵۷ 11:50
۸,۷۶۰ -۳۰.۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۸,۷۹۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت سکه امامی امروز

 

سکه امامی، امروز به ۱۴,۸۵۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۵۸,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۲ 11:29
۱۴,۸۵۴,۰۰۰ -۱۳۷,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۱۴,۹۹۱,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ ۰.۸۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

 

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۰۴ درصدی، از ۸,۲۳۴,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و سی و چهار هزار) تومان به ۸,۲۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و سی هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۳۰,۰۰۰ -۴,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴  11:29
۸,۲۳۴,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۲ روز قبل
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

ربع سکه امروز - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۱ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۳۸ درصدی به ۵,۲۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.