نامه قدردانی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور از مقام معظم رهبری