شهرخبر

سخنگوی وزارت خارجه: با استفاده ابزاری و سیاسی از محیط زیست مخالفیم

سخنگوی وزارت خارجه: با استفاده ابزاری و سیاسی از محیط زیست مخالفیم

ایران حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه خود می‌داند، اما با استفاده ابزاری و سیاسی از محیط زیست و نادیده انگاشتن مبانی کلیدی محیط زیست در یک قطعنامه یکسویه، گزینشی و تفرق‌افکن مخالف است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر کنعانی درباره دلیل رای ممتنع ایران به قطعنامه «حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار»، گفت: یکی از دلایل مهم اجماعی نبودن این قطعنامه و رای ممتنع تعدادی از کشورها به آن، نواقص متعدد، نادیده انگاشتن تکالیف و وظایف قدرت‌های بزرگ استعماری به ویژه دولت های غربی تخریب کننده محیط زیست و ایجاد کننده بحران و ناامنی در جهان در این قطعنامه است.

ایران حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه خود می داند و متعهد به پیگیری این موضوع مهم در چارچوب مجامع تخصصی و بین المللی ذی ربط است، اما با استفاده ابزاری و سیاسی از محیط زیست و نادیده انگاشتن مبانی کلیدی محیط زیست در یک قطعنامه یکسویه، گزینشی و تفرقه افکن مخالف است.

در موقعیت کنونی، رأی ممتنع ایران به قطعنامه سیاسی مزبور، تاکید بر هدایت صحیح این موضوع در مجاری ذی ربط تخصصی و غیرسیاسی آن است. به عبارت روشن تر رای ممتنع ایران به شیوه پیشبرد این حق است نه مخالفت با حق بهره برداری از حق محیط زیست سالم و پایدار.

انتهای پیام/