آتش سوزی مهیب در مجموعه نگهداری ضایعات ایلام | این آتش سوزی مهار شد+ ویدئو