شهرخبر

آزاد سازی و نجات جان گرگ در حال غرق در استخر / فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویری از لحظه نجات گرگ غرق شده در استخر ذخیره آب در هشترود خواهید بود.

آزاد سازی و نجات جان گرگ در حال غرق در استخر / فیلم

به گزارش سلام نو، یک گرگ در یکی از باغات آغبلاق چایی سه راهی دهلان در استخر ذخیره آب در هشترود سقوط و توسط فردی نجات یافت و به طبیعت بازگشت.

لحظه نجات گرگ غرق شده در استخر ذخیره آب در هشترود در قالب ویدئویی کوتاه قابل مشاهده است.