شهرخبر

ماسه پاشی روشی برای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی - بابلسر

درحالی که مازندران یکی از سبزترین و حاصلخیز ترین استانهای کشور محسوب میشود، متاسفانه عده ای سودجو با بهانه های مختلف برای گرفتن تغییر کاربری و ایجاد ساخت و ساز غیر مجاز ، دست به اقدامات عجیب و غیر قابل باور میزنند. این گزارش نشان میدهد در روستای ساحل ...

ماسه پاشی روشی برای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی - بابلسر

خبرگزاری تسنیم