تصاویر دلخراش از لحظه پیدا کردن جسد یکی از جان باختگان سیل امامزاده داوود / فیلم