شهرخبر

صدآنلاین | در مواقع غرق شدن ماشین، به علت سیل ممکن است سیستم شیشه بالابر برقی خودرو خراب شده و کار نکند و از طرفی شکستن شیشه به ظاهر کار ساده‌ای است، اما به راحتی امکان پذیر نیست.