وضعیت ساختمان سفارت امریکا در تهران که در آبان ۵۸ تعطیل شد. ساختمان، به مناسبت محرم، سیاه پوش شده و بر روی بنر بزرگی نوشته شده: "بزودی کاخ سفید را هم حسینیه خواهیم کرد". ساختمان سفارت هم اکنون در اختیار بسیج دانشجویی سپاه است.

کاخ سفید

کاخ سفید